Höstens arbetshelg

Under helgen har föreningen haft arbetshelg på Lurö.

I helgen hade förening arbetshelg på Lurö. Trots förkylningstider samlades 27 medlemmar för att främst ta ner sly som kommit upp på flera ställen där föreningen tidigare tagit ner sly. Under lördagen sågades gran och tall ner och eldades i beteshagen strax norr om Stenstaka. För detta arbete fick föreningen 10 000kr av Länstyrelsen. Linfärjan drogs också upp på land på Korsön under lördagen. 

Under kvällen höll Stefan Thorsell en intressant föreläsning för föreningen om problematiken med det hårt reglerade vattenståndet i Vänern och visade foton från Hjälmaren och Mälaren där igenväxningen har gått ännu längre än i Vänern. Följderna blir bl.a. att gäddan och grodorna inte har någonstans att leka och andfåglar får svårare att trivas. Perioder av högt och lågt vatten behövs under både vinter och sommar för att stoppa vassen för att gå för nära land och att träd samt sly får fäste och växer ut till strandlinjen.

Under söndagen hade föreningen en medlemsmöte där det bestämdes att föreningen ska samarbeta med Naturum vid Läckö slott med en utställning om Lurö skärgård som kommer vara klar och visas som en del av utställningen i naturumet år 2021. En arbetsgrupp har tillsatts i föreningen som ska arbeta vidare med frågan.

Efter mötet var det dags att bl.a. slå gräset under stängslet vid Stenstaka där fåren betar och röja sly som kommit upp under stora ekar upp mot Korsön där föreningen tidigare verkat. Efter lunch var det dags att åter styra båtarna mot Spiken och Ekenäs då höstens arbetshelg för föreningen var slut.

 

Sune röjer tall och gran.                                                      Barnen hjälper till framför brasan.

11-fika vid de stora ekarna upp mot Korsön.                        Linfärgan drogs upp på land.


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
Publicerad 2019-10-21, 18:54
Uppdaterad 2019-10-21, 18:54

 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R