Nyheter

2012-11-15, 12:18
Styrelsemöte
Helgen den 3-4 november hade vi ett mycket bra och givande styrelsemöte på Lurö.

”På medlemsmötet i anslutning till höstens arbetshelg startade en diskussion om vad vi vill att Luröföreningen skall lägga sitt krut på; vad vi vill uppnå och hur vi skall prioritera olika projekt. Styrelsen fick då medlemmarnas uppdrag att samla sig för att formulera ett förslag till visionsplan för Lurö/Millesviks skärgårdar och utforma ett förslag till arbetsplan som kan föreläggas årsstämman till våren”.

Närvarande vid mötet: Inga-Lena Djärv, Claes Hassel, Ellinor Rask, Gunnar Lövdahl, Kicki Rask, Sune Westerberg, Henrik Ahlgren, Leif Djärv, Marianne Westerberg.
Kallade ej närvarande: Anders Jansson, Ann-Marie Falkensjö, Carl Ax, Hans Kongbäck, Pontus Örtendahl

Mötet diskuterade först fritt och många tankar, idéer och planer luftas om föreningens mål, vad som gjorts och visioner för framtiden. Diskussionerna utmynnar i två huvudspår som vi vill fokusera på i det kommande arbetet i föreningen.

 - Information
- Kulturlandskapsvård.

med fokus på följande geografiska områden
– Lurö, Vithall, Norra Hökön, (Lilla Bratten) i Lurö skärgård och Bärön i Millesviks skärgård.

Mer konkret om vad vi vill arbeta med varje fokuspunkt kommer att presenteras framöver på bl.a. nästa årsmöte. Det generella är att vi vill verka för förbättrad information på dessa fokuspunkter och vår hemsida samt fortsätta vårt arbete med att vårda och förbättra kulturlandskapet i skärgården.

Vi har även skrivet ner åtaganden som personer i föreningen tar på sig att göra för att fortskrida vårt fortsatta arbete och visioner i föreningen.
Hela styrelseprotokollet kan läsas här på hemsidan under fliken protokoll.

Under söndagen gjorde vi även en båttur i skärgården med standhugg på lilla Bratten, Norra Hökön och Vithall för att få ett bätrre grepp om vad vi vill arbeta med i förenignen. Se bilder nedan.

 

 

Norra Hökön, igenväxt före detta ängsmark runt                 Lillebo hamn på Norra Hökön har också växt igen sedan sist
husgrunderna.                                                                vi var här och arbetade i föreningen.

 

Ett strandhugg på Vithall för lite fika och uppdatering om      Fyren på Lilla Bratten fick sig också ett besök av styrelsen.
vad som har hänt där sen sist.

2012-10-29, 13:36
Höstens arbete på Lurö
Under hösten har vi hunnit med att göra saker på Lurö utöver det vi gjorde på arbetshelgen. (texten kommer uppdateras allt eftersom)

12-10-29
Under hösten har vi hunnit med att fixa lite på Lurö såsom förbättrat markeringarna på strandvägen mellan Telgelbruket och Stenstaka för att försvåra att gå vilse på stigen. Med hjälp av det höga vattenstådet har vi lyckats ta oss igenom vassen med slåtteraggregatet för att öppna upp vassrännan mellan Lurö och Svinön (mellan Skolan och Ormedalen). Vi gjorde ett försök för två år sedan men kom bara halvvägs och sedan var vassen för tjock. Men nu har vi äntligen öppnat upp rännan igen som varit obrukbar i minst fem år. Nu ska vi försöka klippa den varje år så att den inte växer igen en gång till. Rännan används av både kajaker och småbåtar för att korta färden men också för att slippa höga vågor och vindriktnignen ligger från ost.

Vi har även satt upp årtalet 1925 på gaveln på logen för att visa vilket år ladugården var färdigbyggd. Årtalet har donerats av Hillevi Pettersson som bodde på Stenstaka som liten och som är med i föreningen.

 

 

        

Vassrännan mella Lurö och Svinön.                                    Årtalet som är uppsatt på gaveln på logen.

 

12-11-13
Under hösten har vi hämtat ved med traktorn som blev när vi tog bort träd runt ekarna på östra Fågelvägen upp mot Korsön. Även de träd som vi tog ner på arbetshelgen på väg upp mot Korsön för att underlätta att köra fyrhjulningen har även de körts till Stenstaka med fyrhjulningen. Mer vass har blivit slagen och denna gången var det Lillebohamn vid Norra Hökön som har slagits. Det är många som har uttryckt att det är tråkigt att det växer igen på Norra Hökön så nu har vi bestämt att det ska bli ändring på det. I ett fösta steg blev det vasslåtter och till våren arbetshelg är det tänkt att vi kommer röja sly vid Lillehohamn, stigen till ängen samt ängen vid gamla krogen på N. Hökön.
En vassränna har även slagits vid Vithall (mellan Mathall och Vithall) där ett staket kommer att sättas upp till våren för att korna ska hålla sig på Vithall och bättre beta de fina ängarna där. Länstyrelsen har även haft några arbetare där under hösten för att slå ängarna och såga ner de höga stubbarna som blev vid averkningen. Så nu börjar det riktigt fint på Vithall. Väldgit roligt tycker vi!
Vindflöjlarna har även tagits ner eftersom det är så högt vattenstånd så att de inte förfars i isen till vintern. Samtidigt ställde vi de i en tjärblandning så att nederleden av stolparna kan impregneras under vintern och hålla sig längre i framtiden. Till våren målar vi de en andra gång och sätter upp de igen.

 

     

Lillebohamn före vassklippningen...                                ...under arbetet....

 

    

Och här är viken vid Norra Hökön när den är slagen.         Här är styrelsen i föreningen på Vithall och inspekterar
                                                                                    stubbarna och ängsslagningen. Va bra det blir!

 

2012-09-25, 16:45
Höstens arbetshelg
Då var även höstens arbetshelg avklarad på Lurö och vi blev till slut ca. 25 arbetssamma medlemmar. Mycket hann vi med, både runt Tegelbruket och runt ekarna på östra Fågelvägen upp mot Korsön.

Helgen började med en fantastisk knytbuffé på fredagkvällen och som vanligt åt man lite för mycket just för att det var så gott! Efter frukosten på lördagen hade vi ett lite möte där det bland annat beslöts att vi ska ha ett styrelsemöte före nästa årsmöte där bl.a en visionsplan/skötselplan ska tas fram på vad vi vill arbeta med i framtiden i föreningen. Därefter drog hela gänget upp till Telgelbruket för att ta bort hö från de slagna ängarna samt ta ner ett par träd som fortfarande skymnde ruinen om man kommer gåendes från Marsundet. Även alsly som redan hade kommit upp på ruinen tog bort och eldades tillsammans med grenar nere vid lergroparna.

För ett år sedan påbörjandes arbetet att öppna upp lite mer på strandvägen mellan Tegelbruket och Stenstaka (i närheten av Tegelbruket). Detta slutfördes under lördagen genom att ta ner en del albuskar och träd som vi senare eldade upp och det blev jättefint!  Några stycken gick även vägen om Ormedalen och eldade upp en rishög som låg där och väntade att bli uppbrunnen. Efter allt detta arbete väntade en varm bastu och badtunnan på trötta kroppar. Föreningen stod för kvällens meny: fiskgratäng med vänergös och vänerabborre samt en och annan västkusträka. Och om inte detta var nog så bjöds det även på äpplepaj till desert.

Söndagen spenderades på stigarna upp mot Korsön där främst ett dunge med träd togs bort och eldades mellan de två stora ekarna på östra sidan. Det är viktigkt att stora ekar får mycket sol och tillräckligt med utrymme att växa på för att trivas. Några träd togs även ner på stigen upp mot ekarna för att underlätta körning av fyrhjuling. Sist men inte minst togs Ferryari (linfärjan) upp för säsongen och den har fått mycket posetiv respons av resenärer  under sommaren!
Som vanligt brukar det vid varje arbetshelg hitta hit någon ny medlem och det tycket vi är jätteroligt. Denna gång var det Kristina från Karlstad som var med oss och arbetade under helgen.


Vi vill passa på och tacka alla (nya och gamla) medlemmar för denna arbetshelg så ses vi till vårens igen!

      

Nya vyn vid Tegelbruksruinen.                                       Nya vyn vid strandvägen mellan Telgelbruket och Stenstaka.

 

       

Höskörden vid Tegelbruket avklarad.                              Här är resultatet av öppnandet runt ekarna på Fågelvägen upp
                                                                                   mot Korsön.

2012-07-31, 16:06
Med penseln i högsta hugg!
De senaste veckorna har både Susanne och Anette varit här några dagar och oljat stora delar av däcket nere vid bryggan samt många av borden som står runtom på Lurö.

Både Susanne och Anette från föreningen har nyligen varit på Lurö och gjort en insats. Susanne kom först och oljade stora delar av däcket nere vid turbåtsbryggan. Några dagar senare kom Anette och oljade borden bl.a. på Stenstaka, Tegelbruket och borden på leden upp mot Korsön så att det luktade väldoftande tjära runtom på halva ön.
Som ni säkert vet kan medlemmar i föreningen utan kostnad bo i drängstugan mot att man arbetar för föreningen på något vis.  

 

 

<span class="svtplayerCBIcons svtPlayer-hide-XS svtPlayer-hide-S"></span>
2012-05-09, 10:10
Nu är skrotet på Bärön borta
Igår var vi på Bärön och fyllde en hel container med metallskrot och även batterierna forslades bort.

klockan 09:00 igår gick båten från Lurö med sikte på Bärön. På vägen dit hämtades pråmen med en contaioner för metallskrot och en box för batterierna. Vid 12-tiden landade vi på Bärön där Leif, Bosse och Anton mötte upp med egen båt. Metallskrotet som legat nere vid sjön lastades i containern som till slut blev fylld med råge. De stora batterierna vid huset kördes också ner till pråmen där en box väntade.
En promenad hanns också med runt halva ön och den fantastiska vitsippemattan i hasselskogen går inte att beskriva med ord. Därefter gick färden mot Ekenäs för att lämna pråmen och klockan 21:00 anlände Sune och Henrik åter Lurö. Tanken var att denna resa skulle göras i lördags förra veckan men att bogsera pråmen till Bärön i SV 18 m/s är inte att föredra så vi fick skuta på det ett par dagar.     
2012-04-22, 18:00
Vårens arbetshelg
Under arbetshelgen var vi 36 glada och flitiga medlemmar som gjorde en stor insats på Vithall, Bärön och Lurö.

Många gamla ansikten men också en hel del nya medlemmar kom till årets arbetshelg och årsmöte. Uppslutningen var stor, 36 stycken blev vi till slut och det måste nästan vara rekord! Största insatsen gjordes på Vithall där vi fortsatte och elda ner/upp rishögar, dra ris och ta bort grenarna enebuskar. Enestörarna ska bli en gärdsgård/staket runt huset så att djuren som betar där på somrarna inte går in i trädgården. 

Andra arbetsområden som gjordes under helgen var ett pass på Bärön där det nya utedasset målades och fick sin slutiga "finish". Sly runt lergroparna vid tegelbruket togs bort för att synliggöra groparna bättre. Drängstugan målandes och några fågelholkar tillverkades för att sedan sättas upp på Korsöleden.

2012-04-15, 19:03
Vindflöjlarna på Stenskaka åter på plats!
Idag restes de tre vindflöjlarna upp och nu står de åter ute på udden på Stenstaka. Det är nästan som man glömt hur vackra och ståtliga de är.

Då var de åter på plats efter en tids frånvaro. Under förra vårens arbetshelg togs nya stolpar ner, barkades och fick torka under sommaren. På höstens arbetshelg fick stolparna och vindflöjlarna färg och nu har de äntligen satts upp. De är en fröjt att få de tillbaka på den lilla skäret. En andra målning av stolparna och sen är det i toppskick, vilket kanske görs redan på arbetshelgen i helgen om vädret är bra. 
2012-04-09, 15:17
Eldning av rishögar på Vithall
I veckan som gick var Lurö NOK med och eldade totalt 14 rishögar tillsammans med Länsstyrelsen och samfälligheten Gaperhult.

Under tre dagar förra veckan var Luröskärgårdens Natur- och Kulturföreningen, Länsstyrelsen och ordföranden för samfälligheten Gaperhult (föreningen är ägarna till Vithall och stugan) med och eldade de redan befintliga rishögarna som finns på Vithall. Det blev till slut 14 eldade rishögar och mycket ris ligger även utspritt som vi drog till högarna. Före veckans insats har Sune och Marianne tillsammans med Länsstyrelsen varit där och proveldat 3 rishögar. Totalt har det eldats 17 rishögar efter avverkningen av ön som skedde förra året.

Det finns nu tio rishögar kvar att elda och mycket ris som ligger utspritt runt om på ön. Tanken är att vi kommer att fortsätta elda rishögar på Luröskärgårdens Natur- och Kulturföreningen arbetshelg den 20-22 april.

2011-11-20, 12:31
Nyrenoverad hemsida
Föreningens hemsida har fått en rejäl uppdatering när det gäller design, innehåll och bilder.

Under helgen har vi (Anton Westerberg och Henrik Ahlgren) med hjälp av Inga-Lena Djälv uppdateat Luröskärgårdens natur- och kulturföreningens hemsida. Inga-Lena har fixat så att Askås sponsrar oss med webhotel och webverktyg till den nya hemsidan. Hemsidan har uppdaterats med både ny design, innehåll och nya bilder. Fler vertyg för hemsidan har installerats så nu kan man både hitta en flik för nyheter och kalendarum där kan man läsa om vad som har hänt och vad som är på gång. De nya hemsidoadresserna som kommer att användas framöver är www.lurönok.se och www.luronok.se.

Mer information, bilder och förhoppningsvis en bildgalleri där ni kan lägga upp bilder från arbetshelger etc. kommer att läggas upp inom en snart framtid.

2011-09-26, 23:13
Höstens arbetshelg
Ännu en lyckad arbetshelg med 30 entusiastiska föreningsmedlemmar genomfördes 23-25 september. Både välkända och nya ansikten dök upp denna soliga helg!

Under helgen räfsades Tegelbruksängen på gammalt gräs, de nya borden längs Korsöleden oljades och linfärjan (”Lina” eller ”Baddaren”?) kom på plats, provkördes och drogs upp för vinterförvaring. Dessutom fick Vindvisarna Storm, Bris och Kuling en välbehövlig renovering och är klara för uppsättning till våren och den gamla Vänersnipan städades ur och målades. Det nya dasset på Bärön kom äntligen på plats och flera spångar blev färdiga/lagade/oljade. Lite röjning och eldning blev det också tid för och dessutom en massa god mat, bildvisning från tidigare arbetshelger och ett välförtjänt bastubad!


Just nu visas nyhet 71 - 80 av totalt 81.  |  « Föregående sida  |  Nästa sida »

Prenumerera på uppdateringar:

Ange din e-postadress nedan om du vill få ett e-post när en uppdatering sker på denna sida. 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R