Nyheter

2014-01-07, 10:51
Nya bänkar och bord till Bärön.
Under hösten och tidig vinter har det byggts bänkar och ett bord. Dessa ska nu placeras ut vid nästa tillfälle vi är på Bärön.

Under en av vårstormarna för snart ett år sedan föll en stor fura på Lurö. Det naturliga hade såklart varit att den fick ligga kvar för att gagna miljontals insekter och organismer som trivs i död ved. Men just denna fura kommer komma oss människor till nytta istället. För under hösten har den sågats till tjocka 2,5 tums plank. Plankorna har sedan satts ihop till bänkar och ett bord med olika utseende. En av stockarna har också sågats till en tjock kvadratiskt stock som ska användas för att sitta på som bänk. De har nu oljats en gång för att kunna motstå väder och vind ännu bättre. Dessa ska nu sättas ut på Bärön i bl.a. Bärötorpets trädgård och på Björnberget där man kan sitta och titta på den fantastiaska utsikten mot norr.

 

En två meter lång furustock blev en längre och en kortare bänk att sitta på.

 

Solosågen är en mycket bra verktyg när man ska såga plank. Plankorna snickrades sedan ihop till b.la. tre bänkar.

 

Två bänkar med rygg blev det också och ett bord. Bordet kommer stå i trädgården vid Bärötorpet eftersom de gamla        trädgårdsmöblerna vid torpet har gjort sitt.

2013-12-17, 09:31
Vithall
Gammalt blir nytt och bryggan på Vithall är klar.

Kullander har för en tid sen bytt delar av den gamla brädfodringen på Vithall mot ny. Mycket av den grå panelen som byttes ut var rutten men det fanns delar av brädorna som inte var helt dålig. Dessa bitar togs till Stenstaka där det nu har fått nytt liv. Där bytte de användningsområde till att husera lite mindre varelsen som också behöver bo. Det jag pratar om är fåglarna som nu kommer få några fågelholkar att bosätta sig i. Så till våren kommer det sättas upp fyra starholkar och tre mesholkar på Vithall.

Under hösten har Kullander byggt klart bryggan på Vithall. Den sitter nu ordentligt förankrad i berget något öster om huset. Den nya ilandstigningsstället är mycket välbehövt eftersom det är grunt inne i viken vid huset och ligger vinden på från fel håll är det nästan omöjligt att ta sig iland på ön.

För övrigt har korna på Vithall under sommaren betat ner gräset riktigt bra och under tidig vår är tanken att länsstyrelsen ska bränna de ljunghedar som finns på vithall.

Fågelholkar gjorda av gammal panel från Vithall                 En av stigmarkeringarna mellan huset och bryggan på Vithall

 

En rejäl brygga på Vithall är byggd och kommer stå emot det mesta

 

Det är också Kullander som byggt staketet runt huset          Korna har betat ner ängarna bra på Vithall under sommaren.

2013-11-27, 09:47
Föreningen har köpt fyren på Lilla Bratten
Nu är alla kontrakt påskrivna och ett kulturarv är räddat.

Luröskärgårdens Natur- och Kulturförenigen har nu skrivit på ett kontrakt med Sjöfartsverket där förenigen köper fyren för 1 krona. Samtidigit har vi skrivit kontrakt med transportstyrelsen för övertagandet av driften av fyren. Den 19 november byggde Sjöfartsverket om fyren från en sektorsfyr till en runtomlysande fyr. Att den byggs om beror på att sjöfaten inte använder sig av sektorerna i samma mån som förut eftersom dagens båttrafik använder sig av satelitsystem. Samtidigt ger det oss i förenigen mycket mindre underhåll då vi slipper mäta in att sektorerna är rätt etc. Det sista kontraktet skrevs på i dagarna och det var med naturvårdsveket för arrende av marken fyren står på. Detta är ett löpande 5 års kontrakt på 1000kr alltså en kostnad på 200kr/år.

Vi i förenigen är mycket glada att vi får ta över fyren eftersom som vi anser detta är ett viktigt kulturarv som behöver bevaras för framtiden.  Det troliga hade annars varit att fyren hade släkts och monterats ned.  Tyvärr har förenigen inte hur stor kapasitet som helst att ta hand om fyrar och andra sjömärken i skärgården och därför har vi i föreningen en önskan sedan länge att en skärgårdsstiftelse eller likande bildats för att just slå vakt och tar hand om kulturarv likt denna. Men än så länge finns det inte någon liknande organisation och då tar gärna föreningen över byggnader med anrik kulturhistoria i den mån vi kan.

Vi har sedan tidigare tillsatt en arbetsgrupp med syfte att vårda fyren lite extra. Nästa år är planen att de ska dit och skrapa och måla fyren för den behöver en del arbete för att bli fin ingen. Är det några fler som vill ingå i arbetsgruppen är ni välkomna att höra av er till förenigen. Arbetsgruppen består av Claes. H, Sunw. W, Anders. J. och Leif. J.

Föreningens styrelse är på besök på Lilla Bratten för att få en bättre uppfattning om fyren och vad som behöver göras.

2013-09-30, 18:44
Vilken arbetshelg!
I helgen hade föreningen arbetshelg, roligt hade vi och mycket fick vi gjort.

Då var ännu en arbetshelg avklarad för Luröskärgårdens Natur- och Kulturföreningen. Drygt 30 föreningsmedlemmar (med en åldersspann på runt 70 år) anslöts sig under fredagen för utresa mot Lurö. Fredagens knytmiddag brukar vara svårslagen och så även i år. Allt mellan himmel och jord serverades och för att toppa detta fanns en uppsjö av efterätter.

På lördagsmorgonen kl 9:15 avgick båtarna till olika destinationer. En båt gick mot Basteviken med Nötterskogen som mål. Här röjdes ris och småbuskar för att hasseln som växer där ska trivas bättre eftersom den gillar Lurösolen. Ett par björkar och någon mindre ek ringbarkades och kommer inom ett par år dö. Detta kommer insekter och smådjur gilla och hasseln kommer trivas ännu bättre eftersom den får mer solljus. Ett par hasselbuskar kapades även ner för att föryngra hassellunden.

Under söndagen hade vi ett medlemsmöte där vi diskuterade olika frågor. Därefter bar de flesta iväg till Tegelbruket för den sedvanliga höbärgningen. Sly som växt upp runt Tegelbruksruinen klipptes också ner och spången vid Marsundet blev också färdigoljad. Några stycken gick upp mot Korsön för att dra upp Ferryari (linfärjan) på land. De kan man annars färdas med egen handkraft mellan Körsön och Korsöskär under sommaren.  Skyltar blev också grundmålade och målade en andra gång under helgen. Kort sagt en himla massa blev gjort under helgen och trevligt hade vi, eller hur!?

 

 

Slydragning i Nötterskogen, Lurö                                         Välförtjänt fika i Nötterskogen

 

 

Lova var arbetsledare på Vithall                                          Hasse och Sune eldar på Vihall

 

Fredagens knyt-orgie-middag                                             Lördagens middag

 

 

Höbärgning med traktor på Tegelbruketsängen där många föreningsmedlemmar slet hårt för att få bort allt gräs.

 

 

Lite fika måste man ha för att kunna orka fortsätta arbeta. Höet tas bort för att gynna de växter och örter som växter på ängen. Skulle gräset få ligga kvar skulle näringen gå tillbaka och gynna vanliga gräsväxter. Här på ängen växter bl.a hartmansstarr som är mycket ovanlig.

 

Hasse och Anke oljar spången vid Marsundet                       Martin, Bengt och några till drar upp linfärjan för vintern

 

Färdigmålade skyltar som bl.a. ska sitta på Norra Hökön.

2013-09-15, 18:52
Arbetsdag på Bärön
Då var ännu en arbetsdag på Bärön över. Mycket fick vi gjort och trevligt hade vi, som vanligt.

Klockan 09.00 avgick båten från Lurö med destination Bärön. Ett par föreningsmedlemmar kom redan igår söderifrån till Lurö för att hjälpa till. Klockan 10.00 hade vi bestämt träff i Millesviks skärgård för fler som ville ut till Bärön och arbeta. Vi fick mycket gjort på ön även om det mest verkar som vi fikade och åt på bilderna ;). Hasselstigen blev helt klar, med orangea prickar på träden som följer stigen. Stigen röjdes också med både röjsåg för att ta bort gräs och blåbärsris och motorsåg för de träd som fallit över stigen. Vägskyltar sattes också upp längs stigen med avstickare till en utkiksplats och till Björnberget.


I trädgården runt torpet slogs gräset och en del fågelholkar sattes upp längs stigarna. Vi hann även börja titta på de nya stigarna mot öster på ön och stigen som går från Bärötorpet förbi myren ner mot naturhamnen blev klar med prickning, skyltning och röjning fram tills myren. Sedan var dagen och krafterna slut men vi var mycket nöjda över vad vi har åstadkommit under arbetsdagen. Till våren planerar vi att ha nästa arbetsdag då vi fortsätter färdigställa stigarna på öster.

 

 

Förmiddagsfika nere vid bryggan.                                       Den första av sex vägskyltar som sattes upp på Bärön.

 

 

Fågelholkarna som sattes upp på Bärön.                             Inga-Lena målar prickar medan Leif röjer stigen.

 

 

Lunch i trädgården framför Bärötorpet.                                En högaffel kan användas till mycket. ;)

2013-09-12, 20:02
Sponsorblad
De första sponsorbladen är ivägskickade

Före dess att vår vice ordförande Ellinor åkte till Liberia hann hon knåpa ihop ett sponsorblad för föreningen som vår kassör Gunnar under veckan skickade ut till fem företag i Säffle.  Sponsorbladen skickades till företag som arbetar med bygg och trä eftersom det är just träprodukter vi behöver just nu till Bärön. Till helgen åker vi dit och färdigställer den första vandringsleden ”Hasselstigen” med prickning och vägvisare. Då går det åt stolpar och plank i tryckimpregnerat virke som vi gör egentillverkade vägvisare av. Men efter helgen behöver vi mer virke som vi under hösten och vintern kan göra fler vägvisare av. Till våren har vi en ny arbetsdag då vi fortsätter att färdigställa de andra vandringslederna på öns östra sida. Då vi kommer fortsätta sätta upp vägvisare och vi kommer också behöva virke till att bygga spångar över sura partier.  Det är därför vi nu har skickat ut detta sponsorblad då vi hoppas kunna få tryckimpregnerat virke sponsrat av företag genom material eller ekonomiskt.

2013-09-03, 20:04
Gunnarsholmen är såld
Här är en också en karta på vilka fågelskär i Millesviks skärgård som ska röjas.

Här kommer även en karta över de öar i Millesviks skärgård där röjning av fågelskär kommer att göras. De är de öar som är lila på kartan där buskar och träd ska tas ner för att främja häckningen av bl.a måsfåglar. De föredrar kala kobbar och skär att häcka på då rovfåglar och andra äggätande fåglar föredrar att sitta i träd för att sedan dyka ner på bona. Inga andra åtgärder är planerade i Millesviks skärgård i detta LIFE-projekt som länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland har erhållit likt de planer som finns i Lurö skärgård.

På Gunnarsholmen, Sunnervass och Ärnön kommer inventeringar av framförallt fåglar och kärlväxter göras före och efter avverkningarna på öarna för att se vilka växter och fåglar som främjas och inte främjas av en sådan omställning av naturlandskapet. Kärlväxter är en stor del av alla växter som finns på land och i sötvatten och omfattar örter, buskar och träd. Det tycker vi är mycket bra då det är en vikigt del att faktiskt få veta vad som händer när man gör en sådan avverkning.

Sedan glömde jag skriva i förra nyhetsinlägget om att fyren på Gunnarsholmen har varit till salu och idag lär kontrakt har skrivits. Vi i föreningen hade en önskan att huset skulle K-märkas eftersom huset är i originalskick från år 1878 (en tillbyggnad har skett senare) men på grund av ”tidsbrist” hann inte sjöfartsverket göra det före försäljningen. Men vi hoppas att huset får stå klar i samma utseende som förut.

 

2013-08-26, 17:28
Sensommaren på Lurö!
Skyltar till Bärön är klara, förslag till röjning i Nötterskogen är gjord och linfärjan är oljad.

Svetlana med familj hann med mycket arbete för föreningen under de dagar de var här och före dess att de åkte hem hann de också med att olja Ferryari (linfärjan) som man kan dra sig mellan Korsön och Korsöskär. En vecka senare kom Susanne och målade alla skyltar till Bärön en sista gång så nu är de klara att sätta upp den 15 september då vi planerar ha en arbetsdag på Bärön. Ängarna på Tegelbruket är slagna och det händer saker på Vithall med. Sune är där med traktorn och drar ihop de sista högarna och stubbarna. Medan Kullander som gjorde den senaste renoveringen på huset på Vithall är där och bl.a. förbättrar staket runt huset.

Martin och vännen Sara var här för någon vecka sedan och märkte ut främst småträd i Nötterskogen som vi anser behöver tas bort för att hasseln ska trivas mer. De behöver mycket ljus och om man tänker sig att de låg i kanten av ängsmark för 50-60 år sedan så förstår man att växtklimatet har ändra sig radikalt. Nu är det storvuxen skog runt hela hasselbeståndet men om vi får markägaren godkännande är tanken att vi ska röja där på arbetshelgen i höst.

Hemsidan har också uppdaterats med en ny flik som heter ”upptäck” där vi i föreningen har samlat ihop några smultronställen i skärgården som vi tycker är värda att upptäcka för båtfolk och paddlare. Fliken kommer uppdateras mer under hösten men detta är ett första steg. Har ni några fler förslag på smultronställen i Lurö och Millesviks skärgård så hör av er! 

Som vi har berättat tidigare så har Länsstyrelsen fått pengar för ett LIFE-projekt där de bl.a. ska röja fågelskär Här nedan finns en karta över vilka fågelskär det rör sig om i Lurö skärgård. De är de lila öarna som ska röjas träd och buskar på för att förbättra klimatet för främst måsfåglar och tärnor som inte gillar trädbeväxta skär. Det finns även planer på att röja hela Gunnarsholmen, Sunnervass och Ärnön för att sedan ha betesdjur på öarna likt de på Vithall. Projektet lägger även vikt på förbättrad information vilket är bra.

 

 

Linfärjan nyoljad av Svetlana med familj.                              Skyltarna är klara för uppsättning på Bärön.

 

 

Sune drar ihop ris med traktorn på Vithall.                          Martin och Sara slitslar träd som bör tas bort för att                                                                                                                                hasseln i Nötterskogen ska få mer ljus och trivas bättre.

2013-07-18, 14:10
Mycket har hänt sedan sist.
Här kommer en uppdatering om vad som har hänt i föreningen de senaste veckorna.

Först var Lennart här på Lurö och fixade och donade inne i drängstugan. Sedan kom Ulla och Marianne några dagar och skrapade, grundmålade och målade fönster och foder på vår stuga.

Därefter var Sune, Ellinor och Henrik en dagsutflykt till Norra Hökön där ängen slogs och stigen mellan naturhamnen i Lillebohamn och ängen markerades med prickar så att man lättare ska hitta. Anstånden mättes också mellan ängen och hamnen så att vägskyltar kan göras. Ett par fågelholkar sattes även upp efter stigen.

Nu är Svetlana med familj här ett par dagar och har redan skrapat bort mossan på drängstugan och börjat måla vägvisare som ska sitta på de nya stigarna på Bärön.

Föreningsbåten Blåbäret fick sig vatten under kölen i början av juli med stor hjälp av Leif. Han har fixat mycket med båten under våren så nu är det bättre skick än på länge. Så nu ligger den på vår båtplats i Ekenäs hamn där föreningsmedlemmar kan låna båten för föreningsarbete.

Vassrännan mellan Lurö och Svinön har också slagits. Det var först nu när vattnet har ökat till runt 50 cm över sjökortet som det är möjligt att ta sig igenom med båt och slå vassen. Så nu är det fritt fram för kajaker och småbåtar att åka igenom där igen.  

För er som är intresserade av botanik så har det hittats blommande spikblad på Lurö. Växten är ganska ovanlig i sig här i Värmland men växer på ett par ställen på Lurö (bl.a. norr om Stenstaka och vid Marsundet). Den trivs i våt gräsmark/betesmarker och har nu hittats blommande i viken norr om Stenstaka vilket är mycket sällsynt enligt Lars Furuholm som hittade den. På dagsutflyten till Norra Hökön senast så hittades Ljungögontröst som växter i bergsskrevor i naturhamnen. De växer tillsammans med ljung och är sällsynt och svår att upptäcka.

Det är också helt klart att länsstyrelsen får de 21 miljoner som de har sökt i LIFE-projektetet. Mer info klicka här.

 

Ellinor prickar leden mellan Lillebohamn och ängen på Norra Hökön medan Sune röjer och Henrik sätter upp fågelhoklar.

 

 

Föreningsbåten Blåbäret i Ekenäs hamn.                              Sallie och Alisa målar vägskyltar som ska sitta på Bärön.

 

Blommande spikblad.

2013-06-02, 20:52
Liten uppdatering från Lurö.
Här kommer en uppdatering på vad som har hänt sedan arbetshelgen på Lurö tidigare i vår.

Många bäckar små gör att det ändå händer lite saker här ute på Lurö fastän det inte är arbetshelg. Peter och Monika har varit här och städat utedassen på Lurö och fyllt på med nytt toapapper. De blev skinande rena i vanlig ordning och de städade även vissa stränder från ilandflutna ej organiska föremål. Vindflöjlarna som målades en andra gång på arbetshelgen är nu åter uppsatta på udden på Stenstaka.

En trälåda har snickrats ihop och sitter nu uppe på Tegelbruket med två enkupiga tegelpannor som har bränts där för cirka 150 år sedan. Tittar man noga på undersidan av ena tegelpannan kan man se att det står LÖ vilket står för Lurö. Detta är ännu ett steg i att förbättra informationen på Lurö. Föreningen kommer också få 5000kr från Länsstyrelsen för arbetet som vi gjorde på Vithall på vårens arbetshelg med att elda ris.

För en vecka sedan ökade skärgårdens befolkning väsentligt. Nio kalvar och fem kvigor (alla Highland cattle) betar nu ängarna och vassen på och runt Vithall. Ett nytt staket är draget i vassen så att de inte de ska kunna ta sig till andra öar som de har gjort föregående år. På så sätt kommer ängarna på ön förhoppningsvis betas mer frekvent. Fem tackor med fem lamm kom också med pråm för en vecka sedan till Lurö där de ska beta ängarna på Stenstaka och Tegelbruket. Det blir ju ingen riktigt sommar om det inte går några får och betar ängarna här på Stenstaka. Ett nedfallet träd som låg över stigen på Fågelvägen upp mot Korsön är även borttaget. Årsmötesprotokollet ligger nu uppe på hemsidan för läsning. Den ligger under fliken föreningen och protokoll. Inte att förglömma har körsbärsträden på Tegelbruket blommat. Det var fantastiskt vackert men man får vara snabb att njuta för på bara en vecka är det överblommande.

 

 

Tegelpannlådan på Tegelbruket.                                        Lurös nya invånare.

 

 

Körsbärsträden i full blom på Tegelbruksängarna. Visst är det fantastiskt vackert!


Just nu visas nyhet 51 - 60 av totalt 81.  |  « Föregående sida  |  Nästa sida »

Prenumerera på uppdateringar:

Ange din e-postadress nedan om du vill få ett e-post när en uppdatering sker på denna sida. 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R