Nyheter

2014-04-29, 08:49
Vårens arbetshelg och årsmöte
I helgen hade föreningen arbetshelg och årsmöte på Lurö.

I helgen som gick hade Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening arbetshelg och tillika årsmöte. Båtarna gick från Ekenäs och Spiken under fredagskvällen kl 18.00 och var framme på Lurö en timme senare.  Då var det dags för snabb inkvartering och klockan 20.00 var en dignaden knytbuffe uppdukad av föreningsmedlemmarna. 

På lördagsmorgonen vid 9:30-tiden gick båtarna ut på en spegelblankt innanhav, där en av båtarna tog sikte på Vithall. Här skulle det fortsättas likt tidiga1ithall fick även sin årliga vårstädning och rastbordet blev oljat. För de som vill besöka Vithall framåt sommaren kommer föreningen arrangera båtturer till ön den 1 och den 8 juni till i samband med Vänerveckan. Läs mer om detta i kalendariet på vår hemsida eller på www.vanerveckan.se

Båt nummer två gick mot Norra Hökön för att röja stigen mot ängen där bävern lagt några träd över just stigen och framkomligheten var begränsad. Förra årets vass klipptes i Lillebohamn för att underlätta klippning till sommaren. (Förra sommaren klipptes halva vikens vass men på grund av det låga vattenståndet gick det tyvärr inte att slå ända in till land).

En hel del ilandflutet skräp såsom platsdunkar, frigolit och nätredskap, samlades också in runt stränderna och några vägvisare sattes upp för att underlätta för de som besöker ön. Ett frågeformulär finns nu också att besvara i en postlåda där besökarna får besvara frågor om vad som de tycker kan förbättras på ön. Även några  stigmarkeringar prickades för att underlätta att se var stigarna går och en rastbänk ställdes upp inne i viken.

Övriga medlemmar var kvar på Lurö där de målades ladugård, bord oljades och röjdes sly på Stenstakaudden. Under söndagsförmiddagen var det först årsmöte i föreningen och därefter sjösättning av både linfärjan, föreningsbåten Blåbäret. Röjningsarbetet av sly på Lurö fortsatte även under söndagen. En fantastisk helg med rekordmånga medlemmar, 43 personer blev vi till slut och vädret gick det inte att klaga på heller. Den 11 maj åker föreningen till Bärön i Millesviks skärgård för en arbetsdag, då ska vandringslederna på ön förbättras. Glöm inte skicka bilder från arbetshelgen till Peter så kan han sätta ihop ett bildspel till höstens arbetshelg, bottin2(at)hotmail.com

Svetlana med familj på båten mot Norra Hökön                    Peter och Per sätter upp vägvisare på Norra Hökön

Vassen slås i Lillebohamn, Norra Hökön                               Första linfärjeåkandet för säsongen

Lillebohamn före vassen var klippt                                       Och här är resultatet

 

Eldning av ris på Vithall                                                       Adam, Johan och Christoffer eldar ris på Vithall

 

Fikapaus framför Stugan på Vithall                                       Trasmattorna vädrades och stugan städades

 

 


2014-04-04, 08:06
Ljungbränning på Vithall
I tisdags var Länsstyrelsen på Vithall för att bränna ljung.

Tre personer från Länsstyrelsen i Värmland och Sune, Anton och Henrik från föreningen var för några dagar sedan på Vithall för att elda ljung. Ljungen ska brännas tidigt på våren före dess att den har börjat växa. Ljungbränning är en gammal metod för att föryngra hedmarker som används för bete. Då ljungen bränns skapas en till synes död och svart yta men redan inom några veckor börjar vegetationen i form av gräs, örter och späd ljung åter spira. Under några år växer ljungen till sig och blir bete för korna som betar ön på sommaren.

Betas inte ljungen ner tillräckligt blir ljungplantorna yvigt glesa, vedartade och landskapet artfattigt på grund av ljungens utbredning. Då får man återigen bränna för att skapa färskt bete åt djuren. Många hotade insekter, fåglar och växter är beroende av den variation som den återkommande bränningen för med sig. Genom återupptagen skötsel av ljungmarkerna kan den negativa trenden för dessa arter vändas.

Det var första gången som det brändes ljung på Vithall. De två sydligaste uddarna på Vithall brändes och även fem ihopdragna högar av ris och stubbar som Sune drog ihop i höstas brann också ner. Bränningen gick över förväntan, väder och vind var oss till god hjälp. Nu ska det bli intressant och se vad som händer i sommar och om korna kommer fatta tycke för de späda ljungskotten som kommer spira.

Diskussion före eldningen.                                                   Tänt var det här.

 

En av uddarna som brändes.                                                Såhär ser det ut efter bränningen.

 

Det ser nästan ut som man kommit till en annan planet men snart kommer späda skott skjuta upp här.

2014-03-24, 11:11
Styrelsemöte
I lördags hade föreningen styrelsemöte.

I lördags träffades styrelsen i Luröskärgårdens Natur- och Kulturföreningen för ett styrelsemöte på Naturum vid Läckö Slott. Vid möttes upp klockan elva på förmiddagen och då fanns kaffe och smörgås framdukat för oss. Nästan alla från styrelsen kunde komma och Kicki fanns med via skype från Portugal. Under mötet behandlades en rad frågor, allt från firmatecknare, föreningensbåten Blåbäret, Lilla Brattens fyr, till vad som ska göras på årets arbetshelger på Lurö och arbetsdagar på Bärön. Vi bestämde även att vi ska gå med i föreningen Svenska fyrsällskapet eftersom vi nu har köpt Lilla Brattens fyr.  Vid 13.30 var lunchen (som betalades var och en för sig) framdukad som bl.a. innehöll nyfångad Vänerlax och palsternackcreme från Läckö slottsträdgård. Det kallar vi närproducerat!

Därefter fortsatte vi diskussionerna där vi diskuterade Klosterruinen där Hasse för någon månad sedan samlat till ett möte med berörda parter om förbättrad information där. Vi gick också igenom de åtagandena vi har tagit på oss och la till nya. Protokollet från styrelsemötet kommer när det är justerat ligga på vår hemsida under fliken protokoll. Ett trevlig och bra möte gick mot sitt slut och vi tog sikte hemåt med bilen och båten som färdmedel.

Styrelsen äter god lunch på Naturumet                                 Föreningen diskuterar en rad olika frågor med vacker utsikt

Naturumet på Läckö slott                                                    Läckö slott

2014-02-28, 16:00
Smått och gott
Här kommer en liten uppdatering på vad som har hänt i föreningen på sistone.

Nu har vår hemsida uppdaterats med några fler flikar under Lurös historia. Det ni nu kan läsa om är historian om Norra Trädgårdsholmens fyr, Vithall och Vänersnipan. Föreningen hoppas även kunna göra fysiska skyltar av denna information som vi kan sätta på t.ex. Vithall. Men detta beror på om vi kan få bidrag till det från något håll. Vi har än så länge sökt pengar från Länsstyrelsen för skylten på Vithall.

Vi har även haft ett par möten med olika aktörer de senaste månaderna. Det första mötet var med svenska kyrkan där Inga-Lena, Sune och Henrik från föreningen närvarade. Det handlade om att en tomt ska styckas av runt Bärötorpet där förenigen i dagsläget arrenderar hela ön av Millesviks och Ölseruds kyrkor. Avstyckningen görs för att svenska kyrkan ska få intrångsersättning för kyrkans öar i skärgården. Föreningen kommer  fortsättningsvis arrendera tomten och torpet. Det var ett bra möte, som än så länge genererat i att vi har ansökt om ett främjandebirdrag för att bl.a sätta upp en informations skylt om historian på Bärön och en skriftlig förfrågan om att få renovera torpet, båda av kyrkan. Någon vecka senare samlade föreningen med Hasse i spetsen till ett möte angående kloserruinen på Lurö. Föreningen vill försöka få igång någon form av förbättrad information om och runtomkring ruinen. Minnesanteckningarna från det mötet ligger under fliken förenigen och protokoll.

Det finns även ett intressant program om Klosterruinen med bl.a. Bengt Wadensjö som ligger på kyrkans hemsida.

Martin Sandmark som är med i styrelsen för föreningen är klar med sin uppsats där han har undersökt förändringarna i Vänern sandstränder de senaste 50 åren. Där minskningen av sandstränder är över 60 % främst på grund av att vegetation har växt upp på grund av ett allt för reglerat vattenstånd. Mycket intressant uppsats, läs den här.  

Föreningen har också fått sina första sponsorpengar för vandringsleder på Bärön. Det är en medlem i föreningen som har varit medlem sedan länge som donerat 500 kr till föreningen. Det tackar vi så mycket för och de kommer väl till pass då vi ska till Bärön 11 maj och fortsätta med vandringslederna på östsidan. Under 2014 kommer vi satsa mer på att få fler sponsorer.

Den 22 mars kommer styrelsen hålla ett styrelsemöte på Naturum där vi bl.a. kommer planera för målning av Lilla Bratten, arbetshelger och mycket annat.

Missa inte att Vänerveckan äger rum den 1-8 juni där b.la. föreningen kommer vara med och anordna arrangemang! Kolla under kalendarium för mer info. Gå även in för att se vad som händer runt om i Vänern på Vänerveckans hemsida.

För er medlemmar som väntar på Luröbladet så är det inskickat för tryck så någon gång under mars kommer ni få det i brevlådan. Men klarar ni inte av att hålla er kan ni smygläsa bladet på vår hemsida under föreningen och Luröbladet.

Vänersnipan var en vanlig båttyp i Vänern från mitten av 1850-talet fram tills andra världskriget.

2014-01-07, 10:51
Nya bänkar och bord till Bärön.
Under hösten och tidig vinter har det byggts bänkar och ett bord. Dessa ska nu placeras ut vid nästa tillfälle vi är på Bärön.

Under en av vårstormarna för snart ett år sedan föll en stor fura på Lurö. Det naturliga hade såklart varit att den fick ligga kvar för att gagna miljontals insekter och organismer som trivs i död ved. Men just denna fura kommer komma oss människor till nytta istället. För under hösten har den sågats till tjocka 2,5 tums plank. Plankorna har sedan satts ihop till bänkar och ett bord med olika utseende. En av stockarna har också sågats till en tjock kvadratiskt stock som ska användas för att sitta på som bänk. De har nu oljats en gång för att kunna motstå väder och vind ännu bättre. Dessa ska nu sättas ut på Bärön i bl.a. Bärötorpets trädgård och på Björnberget där man kan sitta och titta på den fantastiaska utsikten mot norr.

 

En två meter lång furustock blev en längre och en kortare bänk att sitta på.

 

Solosågen är en mycket bra verktyg när man ska såga plank. Plankorna snickrades sedan ihop till b.la. tre bänkar.

 

Två bänkar med rygg blev det också och ett bord. Bordet kommer stå i trädgården vid Bärötorpet eftersom de gamla        trädgårdsmöblerna vid torpet har gjort sitt.

2013-12-17, 09:31
Vithall
Gammalt blir nytt och bryggan på Vithall är klar.

Kullander har för en tid sen bytt delar av den gamla brädfodringen på Vithall mot ny. Mycket av den grå panelen som byttes ut var rutten men det fanns delar av brädorna som inte var helt dålig. Dessa bitar togs till Stenstaka där det nu har fått nytt liv. Där bytte de användningsområde till att husera lite mindre varelsen som också behöver bo. Det jag pratar om är fåglarna som nu kommer få några fågelholkar att bosätta sig i. Så till våren kommer det sättas upp fyra starholkar och tre mesholkar på Vithall.

Under hösten har Kullander byggt klart bryggan på Vithall. Den sitter nu ordentligt förankrad i berget något öster om huset. Den nya ilandstigningsstället är mycket välbehövt eftersom det är grunt inne i viken vid huset och ligger vinden på från fel håll är det nästan omöjligt att ta sig iland på ön.

För övrigt har korna på Vithall under sommaren betat ner gräset riktigt bra och under tidig vår är tanken att länsstyrelsen ska bränna de ljunghedar som finns på vithall.

Fågelholkar gjorda av gammal panel från Vithall                 En av stigmarkeringarna mellan huset och bryggan på Vithall

 

En rejäl brygga på Vithall är byggd och kommer stå emot det mesta

 

Det är också Kullander som byggt staketet runt huset          Korna har betat ner ängarna bra på Vithall under sommaren.

2013-11-27, 09:47
Föreningen har köpt fyren på Lilla Bratten
Nu är alla kontrakt påskrivna och ett kulturarv är räddat.

Luröskärgårdens Natur- och Kulturförenigen har nu skrivit på ett kontrakt med Sjöfartsverket där förenigen köper fyren för 1 krona. Samtidigit har vi skrivit kontrakt med transportstyrelsen för övertagandet av driften av fyren. Den 19 november byggde Sjöfartsverket om fyren från en sektorsfyr till en runtomlysande fyr. Att den byggs om beror på att sjöfaten inte använder sig av sektorerna i samma mån som förut eftersom dagens båttrafik använder sig av satelitsystem. Samtidigt ger det oss i förenigen mycket mindre underhåll då vi slipper mäta in att sektorerna är rätt etc. Det sista kontraktet skrevs på i dagarna och det var med naturvårdsveket för arrende av marken fyren står på. Detta är ett löpande 5 års kontrakt på 1000kr alltså en kostnad på 200kr/år.

Vi i förenigen är mycket glada att vi får ta över fyren eftersom som vi anser detta är ett viktigt kulturarv som behöver bevaras för framtiden.  Det troliga hade annars varit att fyren hade släkts och monterats ned.  Tyvärr har förenigen inte hur stor kapasitet som helst att ta hand om fyrar och andra sjömärken i skärgården och därför har vi i föreningen en önskan sedan länge att en skärgårdsstiftelse eller likande bildats för att just slå vakt och tar hand om kulturarv likt denna. Men än så länge finns det inte någon liknande organisation och då tar gärna föreningen över byggnader med anrik kulturhistoria i den mån vi kan.

Vi har sedan tidigare tillsatt en arbetsgrupp med syfte att vårda fyren lite extra. Nästa år är planen att de ska dit och skrapa och måla fyren för den behöver en del arbete för att bli fin ingen. Är det några fler som vill ingå i arbetsgruppen är ni välkomna att höra av er till förenigen. Arbetsgruppen består av Claes. H, Sunw. W, Anders. J. och Leif. J.

Föreningens styrelse är på besök på Lilla Bratten för att få en bättre uppfattning om fyren och vad som behöver göras.

2013-09-30, 18:44
Vilken arbetshelg!
I helgen hade föreningen arbetshelg, roligt hade vi och mycket fick vi gjort.

Då var ännu en arbetshelg avklarad för Luröskärgårdens Natur- och Kulturföreningen. Drygt 30 föreningsmedlemmar (med en åldersspann på runt 70 år) anslöts sig under fredagen för utresa mot Lurö. Fredagens knytmiddag brukar vara svårslagen och så även i år. Allt mellan himmel och jord serverades och för att toppa detta fanns en uppsjö av efterätter.

På lördagsmorgonen kl 9:15 avgick båtarna till olika destinationer. En båt gick mot Basteviken med Nötterskogen som mål. Här röjdes ris och småbuskar för att hasseln som växer där ska trivas bättre eftersom den gillar Lurösolen. Ett par björkar och någon mindre ek ringbarkades och kommer inom ett par år dö. Detta kommer insekter och smådjur gilla och hasseln kommer trivas ännu bättre eftersom den får mer solljus. Ett par hasselbuskar kapades även ner för att föryngra hassellunden.

Under söndagen hade vi ett medlemsmöte där vi diskuterade olika frågor. Därefter bar de flesta iväg till Tegelbruket för den sedvanliga höbärgningen. Sly som växt upp runt Tegelbruksruinen klipptes också ner och spången vid Marsundet blev också färdigoljad. Några stycken gick upp mot Korsön för att dra upp Ferryari (linfärjan) på land. De kan man annars färdas med egen handkraft mellan Körsön och Korsöskär under sommaren.  Skyltar blev också grundmålade och målade en andra gång under helgen. Kort sagt en himla massa blev gjort under helgen och trevligt hade vi, eller hur!?

 

 

Slydragning i Nötterskogen, Lurö                                         Välförtjänt fika i Nötterskogen

 

 

Lova var arbetsledare på Vithall                                          Hasse och Sune eldar på Vihall

 

Fredagens knyt-orgie-middag                                             Lördagens middag

 

 

Höbärgning med traktor på Tegelbruketsängen där många föreningsmedlemmar slet hårt för att få bort allt gräs.

 

 

Lite fika måste man ha för att kunna orka fortsätta arbeta. Höet tas bort för att gynna de växter och örter som växter på ängen. Skulle gräset få ligga kvar skulle näringen gå tillbaka och gynna vanliga gräsväxter. Här på ängen växter bl.a hartmansstarr som är mycket ovanlig.

 

Hasse och Anke oljar spången vid Marsundet                       Martin, Bengt och några till drar upp linfärjan för vintern

 

Färdigmålade skyltar som bl.a. ska sitta på Norra Hökön.

2013-09-15, 18:52
Arbetsdag på Bärön
Då var ännu en arbetsdag på Bärön över. Mycket fick vi gjort och trevligt hade vi, som vanligt.

Klockan 09.00 avgick båten från Lurö med destination Bärön. Ett par föreningsmedlemmar kom redan igår söderifrån till Lurö för att hjälpa till. Klockan 10.00 hade vi bestämt träff i Millesviks skärgård för fler som ville ut till Bärön och arbeta. Vi fick mycket gjort på ön även om det mest verkar som vi fikade och åt på bilderna ;). Hasselstigen blev helt klar, med orangea prickar på träden som följer stigen. Stigen röjdes också med både röjsåg för att ta bort gräs och blåbärsris och motorsåg för de träd som fallit över stigen. Vägskyltar sattes också upp längs stigen med avstickare till en utkiksplats och till Björnberget.


I trädgården runt torpet slogs gräset och en del fågelholkar sattes upp längs stigarna. Vi hann även börja titta på de nya stigarna mot öster på ön och stigen som går från Bärötorpet förbi myren ner mot naturhamnen blev klar med prickning, skyltning och röjning fram tills myren. Sedan var dagen och krafterna slut men vi var mycket nöjda över vad vi har åstadkommit under arbetsdagen. Till våren planerar vi att ha nästa arbetsdag då vi fortsätter färdigställa stigarna på öster.

 

 

Förmiddagsfika nere vid bryggan.                                       Den första av sex vägskyltar som sattes upp på Bärön.

 

 

Fågelholkarna som sattes upp på Bärön.                             Inga-Lena målar prickar medan Leif röjer stigen.

 

 

Lunch i trädgården framför Bärötorpet.                                En högaffel kan användas till mycket. ;)

2013-09-12, 20:02
Sponsorblad
De första sponsorbladen är ivägskickade

Före dess att vår vice ordförande Ellinor åkte till Liberia hann hon knåpa ihop ett sponsorblad för föreningen som vår kassör Gunnar under veckan skickade ut till fem företag i Säffle.  Sponsorbladen skickades till företag som arbetar med bygg och trä eftersom det är just träprodukter vi behöver just nu till Bärön. Till helgen åker vi dit och färdigställer den första vandringsleden ”Hasselstigen” med prickning och vägvisare. Då går det åt stolpar och plank i tryckimpregnerat virke som vi gör egentillverkade vägvisare av. Men efter helgen behöver vi mer virke som vi under hösten och vintern kan göra fler vägvisare av. Till våren har vi en ny arbetsdag då vi fortsätter att färdigställa de andra vandringslederna på öns östra sida. Då vi kommer fortsätta sätta upp vägvisare och vi kommer också behöva virke till att bygga spångar över sura partier.  Det är därför vi nu har skickat ut detta sponsorblad då vi hoppas kunna få tryckimpregnerat virke sponsrat av företag genom material eller ekonomiskt.


Just nu visas nyhet 51 - 60 av totalt 85.  |  « Föregående sida  |  Nästa sida »

Prenumerera på uppdateringar:

Ange din e-postadress nedan om du vill få ett e-post när en uppdatering sker på denna sida. 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R