Nyheter

2015-10-12, 10:52
Bäröarbete och lite annat
Föreningen har i år lagt mycket ideelt arbete på Bärötorpet i år

Föreningen har i år lagt mycket arbete på Bärön i år. Sista arbetsdagen hade vi förra veckan. Lite längre ner kan du läsa vår verksamhetsberättelse. Men på Lurö har det även hänt en del, föreningen har producerat sex informationsskyltar till Lurö. Tre av dem är helt nya så nu kan man läsa om kyrkoruinen, Vänersnipan och norra trädgårdsholmens fyr. Det är länsstyrelsen som stått för kostnaden för tryck och material. Vassrännan mellan Lurö och Svinön samt viken i Lillebohamn, Norra Hökön är slagen på vass för andra gången i år. Bävern och första höststormen la ett par träd över stigarna på ön men de är nu borttagna. I somras sändes även en lite film från Lurö på Tv. Den finns att se på SVT öppna arkiv. Vassrännan mellan Lurö och Svinön samt viken i Lillebohamn, Norra Hökön är slagen på vass för andra gången i år. Bävern och första höststormen la ett par träd över stigarna på ön men de är nu borttagna.


Verksamhetsberättelse Bärön

18 Maj
Årets första arbetsdag anordnade föreningen. Ett par började fixa trappan in till torpet som sett sina bättre dagar. Kicki fixade med pelargonerna som nu står i fönstren, anlade ett trädgårdsland, en blomsterrabatt och grävde ner humle som nu ska cirkla upp för en lång stör. Sune och Tommy bilade bort det gamla betongfundamentet som det gamla batteriskåpet stod på. Den har varit en del av problemet då syllen har börjat ruttna. Även jord och mossa som legat runt husgrunden togs bort för att få bort fukt därifrån.
Några andra gick österut på ön för att sätta upp fler stigskyltar, pricka en liten led och skura dasset (som ligger på öns östra del) invändigt och utvändigt vilket verkligen behövdes då den mer var grön än brun av alla alger. En del av lederna fick även röjas efter vinterns stormar som orsakat vindfällen över stigarna.
Före hemfärd lades vår ny reviderade broschyr om Lurö dit i stugan för försäljning och en gästbok lades dit. Från och med nu kan man alltså ta sig in i torpet (på egen risk) för den som vill, det är bara att ringa Sune eller Henrik så får man koden till låset som är på dörren.

30-31 juni och 2-3 juli
Vi var där och slog gräset i trädgården och 2-3 juli var det dags igen för mer arbete. Så nu är alla stigar slagna, markeringarna påbättrade och QR koder uppsatta för att man ska kunna få mer information från hemsidan där en ny flik har gjorts om ön. Dessutom håller Alisa som är med i föreningen på att göra en karta över ön, den kommer bli jättefin det lilla jag har sett!

14 juli 
Föreningen var än en gång till Bärön och denna gång med Robert Lindgren som ska göra renoveringen på Bärön i höst. Föreningen kommer få göra en hel del förarbete med att frilägga timmer, rensa ut allt i köket och öppna upp i taket i stora rummet fram till renoveringsstart.

3-4 augusti
Föreningen anordnade arbetsdagar för att förbereda hösten renoveringar.Större delen av jordlagret, gammal isolering, brädor och stockar rensades ut och togs bort från köket. Delar av ytterpanelen togs bort som kommer vara i vägen när byte av timmerstockar och söndriga takpannor på torpet byttes ut mot hela. Stora rummet rensades på möbler för att underlätta rivning och renoveringen där.

10-11 augusti
Luröföreningen var på Bärön för att fortsätta förberedelserna. Isoleringen på innertaket i stora rummet flyttades bort från de partier där bjälkar och innertak ska bytas. Bra kutterspån lämnades kvar på vinden medan sämre isolering såsom jord, mossa etc. skyfflades ner genom taket. Sedan fortsattes arbetet att få bort jordlagret i köket. De två plåtar som har suttit på ytterväggen på uthuset avlägsnades då detta försämrar livslängden. Trädgårdslandet och den nya rabatten rensades på ogräs. 

13 augusti
Två furor togs ner på Lurö och två takbjälkar till innertaket till stora rummet sågades till. Måttet är samma som de som ska ersättas. 190x165 mm och tre meter lång. Detta mått är svårt att få tag i och en limträbalk är inte att fördra i torpet.

17-18 augusti
Föreningen var åter igen ute på Bärön för att göra arbete inför renoveringen. Jordlagret i köket är nu helt borttaget och körts bort. Isoleringen som legat ovanför stora rummets innertak har skyfflats i sopsäckar och burits ut ur torpet. Det blev drygs 15 stycken sopsäckar. 

26 augusti
Takbjälkarna som ska användas till innertaket och andra verktyg kördes från Lurö till Bärön denna dag. Därefter kördes ett lass med byggmaterial från Säffle och till Millesvik där båten mötte upp och körde materialet till Bärön. Där fraktades materialet från bryggan upp till torpet på en cykelkärra. Yttertrappan in till torpet lossades från väggen och flyttades ut för att underlätta när syllen under dörren ska bytas.

1-5 september
Under denna arbetsvecka var Robert Lindgren på plats med en snickare och luröföreningen hade minst en medhjälpare med under hela veckan. Delar av syllen och timmerstocken ovanför byttes ut på baksidan. Syllen under dörrposten på framsidan byttes ut. Nytt golv reglades upp i köket och delar av två av takbjälkarna i stora rummet byttes ut då de var ruttna efter en gammal fuktskada. 

8 oktober
Årets sista arbetsdag för föreningen då vi packade båten med isolering som vi köpt i Karlstad. Isoleringen baxades upp från bryggan till torpet och 25 kvadratmeter granplank som bl.a till golv i kök kördes eller bars upp för hand från bryggan. Golvet isolerades och därefter la föreningen in grangolvet. Verktyg samlades därefter ihop och togs hem igen eftersom detta var sista gången föreningen arbetade på ön för i år. Nu är det fler bidrag som ska sökan för fortsatta renoveringar nästa år. Kartan över ön är också klar och den finns nu uppsatt vid bryggan och kan även lånas uppe vid Bärötorpet.


Totalt har föreningen varit på Bärön 19 dagar i år och fler dagar har gått åt till att hämta/köpa isolering, sågande takbjälkar etc.

 
Nya skylten på Klosterruinen och viken är slagen på norra Hökön

 
Robert och Peter fixar med syllen under dörren

 
Robert och Peter byter takbjälke i stora rummet. Golvet i köket reglas upp.

 
Isolering och golv drogs upp till torpet

 
Närmast murstocken isolerades det mes lecakulor och på sista bilden är golvet är lagt.

2015-08-25, 11:47
Sommarens arbete!
Än är inte sommaren slut men här kommer lite information om vad föreningen har gjort på sistone.

För att de 75 000 kr som vi fått i bidrag för att renovera Bärötorpet ska räcka så långt som möjligt har föreningen tagit på sig att göra en hel del förarbete så att Robert (hantverkaren) bara gör det viktigaste där föreningens kompetens är mindre. Därför har föreningen än så länge varit där sex dagar i augusti för att rensa bort all jord under köksgolvet, öppna upp och ta bort det ruttna innertaket i stora rummet så det blir lättare att byta de takbjälkar som behöver bytas och tagit bort den panel som är i vägen på ytterväggarna. Vi har även sågat takbjälkar till innertaket då de var en svår dimension att hitta och en limträbalk är inte så vackert i denna gamla stuga. I morgon, onsdag ska vi dit igen och då ska vi frakta dit allt material som behövs till renoveringen. Är du sugen på att hänga med att bära, hör av dig till Henrik på 0730 55 97 57.

Är det även någon som vill komma och hjälpa till under själva renoveringen så är ni också välkomna. Vi planerar att börja första september och några dagar framöver. Så vill du lära dig att regla upp ett golv eller hur man byter ut syllen så är detta en bra möjlighet att lära sig. Ring Henrik så hämtar vi upp dig i Millesviks skärgård. Alisa i föreningen har gjort en mycket  fin karta över Bärön som nu ligger på hemsidan och hon planerar även att göra en över Norra Hökön när stigen där blir klar.

Det har också fixats på Pumphuset där byggnaden har fått nytt tak, Anders Jansson har donerat 60 enkupigt Lurötaktegel från det gamla stallet på gården. Det var två alar som ramlade ner över taket och krossade takpannor till följd. Men nu är det alltså åtgärdad.

Förra året var det någon i föreningen som under ett möte kom med förslaget att göra en vägvisare där man ser hur långt det är till platser runt Vänern. Nu är den äntligen klar och det blev jättebra tycker vi. Skyltarna är gjorda av ek från Lurö och det är Elin har gjort texterna.  Den verkar redan ha skapat diskussion. Under de första fem minuter som den satt uppe diskuterades det vilt ”varför inte Mellerud var med”, Trollhättan är en mycket bättre stad än Vänersborg”, ”på sjön använder man distans och inte kilometer” avstånden inte kan stämma” och ”Falköping borde absolut vara med på denna vägvisare”. Kul är det i alla fall att en liten skylt kan skapa så mycket engagemang och diskussion.

Säffle kommuns handikappskonsulent var på Lurö den 6 augusti för att titta på och komma med förslag på hur Stenstaka, Kyrkoruinen och hela ön kan bli mer tillgänglighetsanpassad och förenkla för personer med funktionsnedsättning. Hon har nu skrivit ihop en rapport som kommer ligga till grund för ett möte senare i höst med kommunen.

Kyrkoruinen har slagits en andra gång av Martin och det börjar nu göra stor skillnad. Hundkex är nu nästan helt borta och det växer mindre eftersom gräset som slås tas bort och då minskar näringen i jorden.  Så nu ser man kanterna på ruinen riktigt fint. En ansökan om ”tillstånd till förändring av fornlämningsområde enligt 2 kap 12 § lag (1988:950) om kulturminnen m.m” har också sökts av föreningen. Det handlar om att vi vill flytta informationsskylten på kyrkoruinen till en bättre placering. Detta kom vi fram till när handikappskonsulenten var på Lurö.

Sist men inte minst har Kicki tillsammans med några vänner varit på dagsutflykt till Vithall i lördags. Där städades stugan grundligt och alla mattor skakades m.m.

 

Kartan över Bärön som Alisa har gjort.                                 Arbete på Bärötorpet

 

Gammal isolering har rivits ner så att taket kan bytas          Drygt 15 sopsäckar med isolering blev det.

 

Jorden forslas bort via sopsäckar. Närmare 80 stycken blev det till slut för att få detta resultat som du ser på bild två.

 

 

Här sågas furubjälkar till innertaket i stora rummet.              Förslaget är att flytta kyrkruinskylten några meter framåt.

 

Nu är taket på pumphuset i topptrim igen.                           Den nya vägvisaren som står på udden på Stenstaka.

2015-07-18, 11:24
Lurö vann tävling
och föreningen har varit på Bärön.

Lurö vann WWF:s tävling i svenska pärlor. Under våren och sommaren har allmänheten röstat fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett för varje län – i Världsnaturfonden WWFs sommarkampanj Svenska Pärlor. Detta är platser med en fantastisk natur och som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Vinnaren för Värmlands län är Lurö och det ska vi vara stolta över.

Föreningen har varit på Bärön flera gången den senaste tiden.  30-31 juni var vi där och slog gräset i trädgården och 2-3 juli var det dags igen för mer arbete. Så nu är alla stigar slagna, markeringarna påbättrade och QR koder uppsatta för att man ska kunna få mer information från hemsidan där en ny flik har gjorts om ön. Dessutom håller Alisa som är med i föreningen på att göra en karta över ön, den kommer bli jättefin det lilla jag har sett!

Den 14 juli var vi än en gång till Bärön och denna gång med Robert som ska göra renoveringen på Bärön i höst. Föreningen kommer få göra en hel del förarbete med att frilägga timmer, rensa ut allt i köket och öppna upp i taket i stora rummet fram till renoveringsstart så att Robert inte behöver göra det. På så sätt får vi mer gjort för de 75 000 kr som vi fått i bidrag. Är det någon som är intresserad av att jobba lite före och under tiden Robert är där så hör av er till Henrik.

Sven Johansson var också på Bärön häromdagen för att inventera torplämningar. De inventerade det gamla stugan som fanns där före dess att Bärötopet byggdes 1830. De hittade även en matkällare som kommer med i inventeringen.  

Tyvärr fick vi inte bidragen före renovering av Bärötorpet och skadedjursinventering på Vithall beviljade av länsstyrelsen. Men bidraget om att göra en ny skylt till kyrkoruinen på Lurö och fem andra skyltar fick vi bidrag för så de ska göra och sitta uppe före 1 okt. Kostanden för dessa skyltar får inte överstiga 10 000 kr.

Hemsidan har även uppdaterats lite här och där på olika flikar. Nu finns det fler tips på vackra ställen i Millesviks skärgård och panoramabilder på vad man ser tagna från Korsön, Stenstaka och Fornborgen.

Föreningen har nu fått ett swish-nummer som Inga-Lena och Gunnar har fixat. Där kan man t.ex. betala ”Välkommen till Lurö- broschyren” på båten och i en postlåda som sitter upp i naturhamnen, Bösshamn, Lurö. Lådan verkar dessutom populär för vi har redan sålt ca 10 broschyrer på kort tid. Kostnaden är 1,5 kr per swisch med det är det helt klart värt kostnaden för att slippa kontanter som ska sättas in på vårt konto.

Till sist, har ett par krabbe (gamla nätfiskeankare) i ene har tillverkats och finns nu utplacerade på Vithall och Bärön.

 

Före slåttern var det högt gräs i trädgården                         Efteråt blev det mycket bättre.

 

Trädgårdslandet blev rensat och börjar nu ta form                I trädgården växter det en hel del gräslök som just slagit ut

 

Bärötorpet som till hösten ska renoveras                            En av skyltarna på ön med nya QR-koder för att upptäcka ön

 

Robert och Sune inventerar torpet på vad som ska göras      Lådan i Bösshamn där man nu kan köpa broschyren

 

 

En av de krabbe som tillverkats som nu finns på Bärön         På Vithall finns från och med nu både en gammal och ny krabbe.

2015-06-02, 09:26
Vårens arbete
Under våren har det hänt en del saker på Lurö och öarna runtomkring

Under vinterns stormar föll två alar över Pumphuset med ett ”bom bang krasch”. Detta resulterade i ett flertal sönderslagna enkupigt taktegel. Nu letar föreningen efter tegelpannor för att kunna lappa ihop taket igen så är det någon som har lite enkupigt taktegel liggande eller vet någon som har får man gärna kontakta föreningen. 30 pannor borde räcka och de får gärna vara använda.

Under vårens arbetshelg färdigställdes flera vägskyltar som nu satts upp så från och med nu är det lättare att hitta till bl.a. Bösshamn och Fornborgen. Både bävern och vinterns stormar hade även lagt en del träd över Lurös stigar. De är nu borttagna och även dassen på ön är vårstädade. Nystädad är även dasset på Norra hökön som nu öppnat för säsongen ;). På Norra Hökön sattes det även upp en varningsskylt för turisterna att fundera på. Föreningen har fått godkänt sin ansökan av Svenska Kyrkan och Länsstyrelsen om att göra en vandringsled runt ön så den kommer snitslas senare i sommar av förenigen.

Hemsidan uppdateras ständigt. Nu kan du läsa årets årsmötesprotokoll och en ny flik om Tegelbruksängen är i antågande. Där kan besökare få hjälp och lära sig blommorna på ängen. Så nu pågår arbetet att fota blommorna på ängen, igår hittades t.ex. lundvårlök och nästa vecka ska det inventeras ännu mer. På ängen kommer det snart finnas skyltar med en QR-kod som man scannar in med mobilen och kommer direkt till sidan om växterna. Men redan nu finns det QR-koder uppsatta på Lurö där man kan få upp en Lurökarta för den som gått vilse och för den som vill gå på bäversafari finns det ocskå hjälp att få. Insekthotellet som gjordes under vårens arbetshelg är nu också uppskyltad så att insekterna vet vart de kan bo. :)

Martin är klar med röjningen på kyrkruinen där man nu kan man se vattenspegeln från ruinen. Det var många år sedan kan kunde se sjön senast och det blev verkligen bra. Martin kommer tillbaka runt midsommartid och ännu en gång senare i sommar för att slå gräset på ruinen och de nya uppbrutna markerna.

Igår var Gunnar och Lars från Länsstyrelsen i Värmland ute på Lurö för att inspektera den marken på Lurö som ska bli naturreservat. Henrik och Sune var med och guidade i skogarna och föreningen förslag som skickats till Länsstyrelsen angående det nya reservatet verkar ligga i samma linje som länsstyrelsen är inne på vilket är bra. Men det är inte klart ännu och flera andra instanser som t.ex. naturvårdsverket ska säga sitt innan allt är klart.

WWF har nu en omröstning på gång där de ska utse svenska pärlor, Lurö är en av kandidaterna vilket är roligt, gå in på deras hemsida och rösta på Lurö vettja. Omröstningen pågår fram tills 18 juni!

 

Många pannor gick sönder av träd som föll under vintern.       En av de nya skyltarna på Lurö.

 

Nu är dasset på Norra Hökön städat och öppet för säsongen.  Varningsskylt uppsatt efter påpekande från turister 2014. ;)

 

En av QR-koderna som är uppsatta på Lurö.                        Det nya insektshotellet är invigt.

 

Även humlestörar är uppsatta vid kyrkruinen.                      Sune, Gunnar och Lars diskuterar prioteringar.

2015-05-22, 15:18
Utställningar och föreläsningar
De närmaste veckorna händer det saker för den som är intresserad av att bilda sig mer om Lurö.

Vänerveckan arrangeras 31 maj till 7 juni och i anslutning till det händer det en del som inkluderar Lurö. Utställningen Lurö som varit utställd i Karlstad kommer nu till Säffle, så har du missat den så får du en möjlighet till. Det är vernissage måndagen den 1 juni kl 18:00 i Galleri 2. Utställningen kommer hänga fram till den 13 juni och arrangörer är Värmlands konstnärsförbund, Konstfrämjandet, Region Värmland och Säffle kommun.

Hans Olsson på Värmlands museum som håller i utgrävningarna på Lurö håller en föreläsning om Lurö och utgrävningarna den 2 juni kl 18:30 på Säffle bibliotek.

”Längs Vänern finns många lämningar som vittnar om sjöns betydelse sedan tusentals år tillbaks i tiden. På Lurö, mitt i Vänern har arkeologiska utgrävningar visat på en spännande historia med kopplingar långt utanför Sveriges gränser för 1000 år sedan. Längs sjön finns också en rad lämningar som vittnar om sjöfartens betydelse, såsom bortglömda hamnar och övergivna segelleder.”

Slutrapporten från förra årets utgrävningar är också klar och finnas att läsa här:

Anders Falk som var huvudredaktör för senaste numret av Värmländsk Kultur där hela numret handlade om Lurö visar nu bilder och berättar om Lurös historia den 27 maj kl 19.00 i Säffle. Mer information om den föreläsningen finns här. Glöm inte köpa tidskiften, Värmländsk Kultur, den är fantastiskt trevlig och föreningen har den till salu om du inte hitta den. Hör av dig i så fall så fixar vi det.

För den som inte får nog av konst och utställningar så är konstrundan i Säffle redan nu till helgen, 23-24 maj. Där ställer bl.a. Luröbördiga Kicki Rask ut på Silvenska villan, Säffle. Mer info här.

 

 

 

2015-05-18, 19:32
Arbetsdag på Bärön
Idag var föreningen på Bärön för solig arbetsdag.

Sune och Kicki åkte från Lurö vid 9-tiden och plockade upp fem andra föreningsmedlemmar, en skribent och en fotograf i Millesviks skärgård. Skribenten och fotografen håller på och göra en bok om Vänern och ville träffa oss och samtidigt se Bärön. Efter sedvanlig förmiddagsfika uppe vid torpet drog vi igång med dagens arbete. Ett par började fixa trappan in till torpet som sett sina bättre dagar. Kicki fixade med pelargonera som nu står i fönstren, anlade ett trädgårdsland, en blomsterrabatt och grävde ner humle som nu ska cirkla upp för en lång stör. Sune och Tommy bilade bort det gamla betongfundamentet som det gamla batteriskåpet stod på. Den har varit en del av problemet då syllen har börjat ruttna. Även jord och mossa som legat runt husgrunden togs bort för att få bort fukt därifrån.

Några andra gick österut på ön för att sätta upp fler stigskyltar, pricka en liten ny led och skura dasset invändigt och utvändigt vilket verkligen behövdes då den mer var grön än brun av alla alger. En del av lederna fick även röjas efter vinterns stormar som orsakat vindfällen över stigarna. Vitsippsängarna på ön var över för året vid dagens besök men istället var det gullvivorna som hade tagit över.

Före hemfärd lades vår nyreviderade broschyr om Lurö dit i stugan för försäljning och en gästbok lades dit. Från och med nu kan man alltså ta sig in i torpet (på egen risk) för den som vill, det är bara att ringa Sune eller Henrik så får man koden till låset på dörren.

I midsommartid åker vi dit igen för att bl.a. slå gräset i trädgården och börja röja inne stugan för sommarens renovering. Föreningen har sökt bidrag för renovering och vi har än så länge fått 75 000 kr beviljat, vilket är jätteroligt!

 

Förmiddagsfika vid trädgårdsbordet med körsbärsträden i blom i bakgrunden och vårsolen värmde gott.

 

Ny trappa med ekplank kommer hålla länge.                      Här anläggs trädgårdslandet med bl.a. jordgubbar.

 

Nya skyltar sattes upp på en ny led, speciellt utformad för springade ufogubbar? ;) Här skuras ett av dassen på ön.

 

Gullvivor i full blom under hasseln.                                      Fikapaus med intressanta diskussioner.                     

 

 

Föreningsmedlemmarna poserar framför torpet.                  På väg ner till bryggan för hemfärd.

2015-04-30, 10:16
Vårens arbetshelg och tillika årsmöte
Då var det dags för årets första arbetshelg på Lurö.

37 glada föreningsmedlemmar entrade Lurö förra helgen för sedvanlig arbetshelg och årsmöte. Föreningen hälsades först välkomna av de nya entreprenörerna på Stenstaka, Ann-Marie Falkensjö och Gunnar Åberg och därefter dukades det upp en härlig knytmiddag under fredageskvällen.

Följande morgon väcktes medlemmarna av rördromens tutande i vassen och efter frukost drog vi ut på ön för arbetsuppgifter som innefattade bl.a. friställande av stora träd på statens mark och slyröjning av små granar som eldades norr om Stenstaka. För detta arbete får föreningen 5 000 kr av Länsstyrelsen i Värmland. Vi tog också bort gammalt stängselstaket runt kyrkruinen där även Martin har fått bidrag för att röja gräs och sly av länsstyrelsen. Där kommer det bli jättefint i sommar! Nya vägvisare målades också som nu ska sättas upp på Lurö och Norra Hökön i Lurö skärgård och på Bärön i Millesviks skärgård. Redan befintliga vägvisare tvättades och förbättrades runtom på Lurö.

Under söndagsmorgonen hade luröföreningen årsmöte, Henrik valdes som ordförande i ett år till och Martin som ordinarie ledamot och Kicki som suppleant för fem år. Efter mötet gick några upp till Korsön för sjösättning av linfärjan. Andra åkte till Vithall för vårstädning av stugan och några fortsatte att ta ner små granar på Stenstaka. Det putsades även fönster och ris drog på Stenstakaudden. Efter lunch och städning av boendet styrde åter båtarna hemåt med hemmahamn i Ekenäs på Värmlandsnäs och Spiken på Kållandsö. Och ännu en fantastiskt arbetshelg är slut.

Den 18 maj drar föreningen åter ihop till arbetsdag men då åker de till Bärön där föreningen arrenderar torpet av Milesviks och Ölseruds församling. Hör av er till Henrik om ni vill med. Lite senare i sommar blir det arbetsdag på Norra Hökön där en ny vandringsled runt ön ska göras eftersom vi har fått godkänt av Svenska kyrkan och länsstyrelsen att göra en sådan.

 

Röjning runt stora träd på östsidan upp mot Korsön               Fikapaus efter ett arbetspass   

 

Såhär såg det ut före arbetet började                                  ...och här är restultatet när små granar tagit ned och eldats

 

Fikapaus                                                                           Lastning av gammalt stängsel vid Kyrkruinen

 

Målning av vägvisare med Sallie och Marcus                          Sjösättninga av linfärjan vid Korsön

 

Fredagens knygmiddag                                                     ...och det fanns fortfarande rester kvar för söndagens lunch

2015-03-05, 22:45
Utställning
Från och med måndagen den 23 mars är det utställning på vad Artist in residence skapade på Lurö förra året under Vänerveckan.

Under några dagar i juni 2014 arrangerade Konstfrämjandet i Värmland "Artist in residence" där konstnärer fick vara på Lurö för att inspireras och skapa. Nu ställs verken ut på Centralsjukhuset i Karlstad. Varmt Välkomna!

2015-03-03, 10:16
Här händer det grejer
Det var ett tag sen sist men det betyder inte att föreningen har varit på ledighet.

Den 16 februari sammankallade föreningen till ett tredje möte i Karlstad angående förbättrad information kring ”klosterruinen” på Lurö. Det var en bra möte med många närvarande och det blev även lite konkreta förslag på fortsättning. Lär mer om vad som sas på mötet på vår hemsida under fliken protokoll.

Senare samma kväll hade även luröföreningen ett bra styrelsemöte och där vi diskuterade båtmotor, medlemsavgift och mycket annat. Därefter gick igenom var persons åtaganden, reviderade och la till nya på listan. Även detta protokoll kan du läsa på vår hemsida under fliken protokoll.

Vänerveckan kommer även att hållas i år och den går av stapeln 31 maj – 7 juni. Föreningen har börjat fundera på hur vi kan ingå i detta evenemang och vi har någon tråd ute men inget är ännu bestämt. Har du något förslag får du gärna kontakta föreningen.  

Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening har från och med någon månad tillbaka en youtube-kanal. Där kan du se filmer från när vi kör igång tändkulemotorn i Pumphuset, bäversafari och Vänerns egna sjöodjur, Koffa?

Föreningen har också fått godkänt av länsstyrelsen att göra en vandringsled runt Norra Hökön. Så den kommer att göras senare i vår.

Fem gamla album med fotografier från bl.a. Lurö har hittats utanför Borås och nu är det scannade av föreningen. De kommer när tid finnes gås igenom lite noggrannare och läggas upp på hemsidan. 

Tre bidrag har föreningen sökts för att börja renovera torpet på Bärön (ett i slutet av förra året). Vi hoppas på positiva svar och i så fall börjar renoveringen troligtvis i augusti.

Luröbladet är också klart för tryck och den kommer i brevlådan för de som är medlemmar någon gång under mars månad.

Ps. Missa inte tidsskriften Värmländsk kultur nummer två som kommer ut i april! Hela numret är dedikerat till Lurö! Ds.

Stångudden med utsikt över farleden och Norra Trädgårdsholmens fyr i bakgrunden.

2014-12-17, 11:41
GOD JUL
Vi önskar er alla en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!


Just nu visas nyhet 31 - 40 av totalt 83.  |  « Föregående sida  |  Nästa sida »

Prenumerera på uppdateringar:

Ange din e-postadress nedan om du vill få ett e-post när en uppdatering sker på denna sida. 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R